Målsætning

Velkommen til Gribskov Rottweilerklub

Det er vores håb, at du og din hund, vil få glæde af nogle af de mange tilbud vi kan give jer. Vi vil derfor forsøge at give dig et lille indblik i det arbejde, der foregår i vores Kreds. Gribskov Rottweilerklub er en lokalforening af Rottweiler Klubben Danmark, som er opdelt i 15 kredse fordelt over hele landet. Rottweiler Klubben Danmark en specialklub under Dansk Kennel Klub.  Rottweiler Klubben Danmark har det overordnede formål at arbejde en stadig forbedring af rottweilere, samt at udbrede kendskabet til rottweileren som familie- og brugshund. Kredens ledens af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, som er valgt på den ordinære generalforsamling, som afholdes en gang om året. 
Klubben består i 2021 af lige over 30 aktive medlemmer. 

Klubbens målsætning:
Rottweilerklubbens kreds i Gribskov er et sted, hvor det sociale liv, for både menneske og hund, er i højsædet. Vi dækker et område fra syd om Hillerød til Isefjorden. 
Klubben er for alle med interesse i hundetræning og alle hunde er velkomne til at deltage i træning, arrangementer og konkurrencer i kredsen. 
Men du behøver slet ikke at tænke i konkurrencebaner for at træne med din hund. Rigtig mange hundeejere træner med deres hund fordi de syntes, at det er en god aktivering af hunden, som samtidig får mere selvtillid og bliver mere lydig – hvilket er til gavn for både hund og fører. Du vil i løbet af vores sæsoner også få hjælp til at løse mange af de problemer der kan opstå i hjemmet. Til jer der ikke ønsker at træne på konkurrenceplan, har vi vores familiehold. 
Vi lægger stor vægt på, at samværet med hunden skal være positivt, derfor accepterer vi ikke hiven og rykken i hunden. Vi bestræber os på at lære vores kursister om hundeadfærd, så vi på den måde lærer dem hvordan man som leder skal være opmærksom på hundens signaler og være en respektfuld leder for den. 
Gribskov Rottweilerklub er IKKE tilhænger af have “legetime” for hundende. Vi gør derfor meget ud af, at man som hundefører og hunde lærer hinanden godt at kende og forstår hinanden. Vi lægger desuden vægt på andre aspekter i samværet med hunden og andre hundevenner. Der er klubaftener, ræveløb, gribskovløb, sommerfest, natløb, kredsmesterskab, julefrokost osv., som er en væsentlig del af aktiviteterne i kredsen. 
Kunne du tænke dig at bruge et par timer eller mere om ugen på at være sammen med din hund og andre hundevenner, så er Gribskov Rottweilerklub måske noget for dig!