Program for en færdselsprøve

Herunder vil du kunne se det aktuelle program for en færdselsprøve. 
Lidt praktisk information:
– Hunden skal være minimum 12 måneder for at deltage.
– Almindelige bestemmelser for FP .
– Færdselsprøven består af to dele. En lydighedsdel, Del A, og en praktisk færdselsdel, Del B.

Bemærkninger
Dommeren afgør, om alle hunde skal gennemføre den enkelte øvelse på samme sted og herefter flytte videre til næste øvelse, eller man vil lade den enkelte hund gennemføre alle øvelserne på de forskellige steder.

Del A - Lydighedsdelen

Klarmelding: HF melder sig til dommeren ved at indtage GST med hunden i line.

1. Lineføring – kommando „PLADS” -15 points
Hunden skal på kommandoen „PLADS” frejdigt, opmærksomt og tæt med skulderen ud for HFs venstre knæ følge sin fører i alle gangarter, vendinger samt i gruppen. Linen skal holdes i venstre hånd og skal være løsthængende. Hunden skal holde sin plads ved siden af HF og skal selvstændigt, hurtigt og lige sætte sig, når HF stopper op. Hunden skal hele tiden forholde sig roligt og opmærksomt. Under udførelsen af de forskellige gangarter skal man være opmærksom på, at der er tydelig forskel på gangarterne, normal gang, løb (ikke sprint) og langsom gang. Overgangen mellem løb og langsom gang skal være direkte uden mellemskridt. Kommandoen „PLADS” er kun tilladt ved start og ved ændring af gangart. De skridt, der er anført i skemaet (lineføring og fri ved fod) er mindstekravet til øvelserne. Gruppen: HF skal gå gennem en gruppe på mindst 4 personer, der bevæger sig rundt. Under gennemgangen af gruppen skal HF gå mindst en gang højre og en gang venstre (i form af et 8 tal) om personerne i gruppen, og der skal gøres holdt mindst 1 gang i nærheden af en af personerne. Efter gennemgangen af gruppen går HF ud af gruppen og indtager GST, tager linen af og gør klar til fri ved fod.

2. Fri ved fod – kommando „PLADS” -15 points
Fri ved fod begynder med at hund og HF går ind i gruppen som anført under lineføring. Efter at HF har forladt gruppen indtages en ny GST, og herefter udføres resten af “Fri ved fod” som anført under IGP/ BHP I.

Skud: I tvivlstilfælde er dommeren forpligtet til at efterprøve hundens skudligegyldighed ved at bede HF tage hunden i line. I en afstand af ca. 15 skridt afgives der et ekstra skud på tegn fra dommeren. Hunden skal stå i slap line. Viser hunden sig skudræd afbrydes FP – prøven.

3. Sid under gang – kommandoer „PLADS – SID” –   10 points Udføres som anført i IGP/ BHP I “Sid under gang”.

4. Afdækning med indkald – kommandoer „PLADS – DÆK – HER – PLADS”  10 points Udføres som anført i IGP/ BHP I “Afdækning med indkald”.

5. Afdækning med afledning – kommandoer „PLADS – DÆK – SID”   10 points Udføres som anført i IGP/ BHP I “Afdækning med afledning”.

Grafisk eksempel af lydighedsdelen:

 

Del B - Færdselsdelen

Del B skal vises på offentlig vej, gade eller plads med moderat færdsel. Den offentlige trafik må ikke generes. Kun den hund, der er til prøve, HF og dommeren og i nogle tilfælde også prøvelederen, er i aktion. Alle de øvrige deltagere skal holde sig klar på et egnet sted, klubhus, træningsplads eller lignende. Gennemførelsen af denne del kræver på grund af sin specielle karakter god tid. Kravene til prøven må ikke nedsættes på grund af for mange tilmeldte hunde. Der gives ikke point i denne del, men helhedsindtrykket af hundens adfærd i de enkelte øvelser er afgørende for, om hunden skal bestå eller ikke.

Praktisk udførelse af færdselsdelen

Hundens opførsel og lydighed på gaden.
På dommerens anvisning går HF med sin hund i line hen ad et fortov. Dommeren følger efter i en passende afstand. Hunden skal villigt følge HF på dennes venstre side med skulderen ud for HFs knæ med løst hængende line. Hunden skal forholde sig roligt og ligegyldig overfor fodgængere og kørende færdsel. På sin vej bliver HF strejfet af en person (hjælper = HJ), der løber forbi. Kort tid efter overhales HF bagfra af en cyklist (HJ), der kører meget tæt på HF på cykelsti eller kørebane. Øvelsen skal foregå således, at hunden befinder sig mellem HF og cyklist. Idet cyklisten kører forbi, ringer denne med cykleklokken. HF vender herefter om og går hen til dommeren. HF hilser på dommeren ved at give denne hånden og taler derefter med denne. Hunden må herunder blive stående, lægge eller sætte sig, men skal forholde sig roligt.

Hundens adfærd under vanskelige trafikforhold.
På dommerens anvisning går HF med hunden i line hen til et sted, hvor der er stærk færdsel af fodgængere. Her skal HF 2 gange gøre holdt. Første gang skal hunden på kommando hurtigt sætte sig og blive siddende. Anden gang skal den på kommando hurtigt lægge sig og blive liggende. Under denne øvelse skal der være et kort ophold på et sted med usædvanlig stærk støj. Hunden skal, både i stærk fodgængerfærdsel og når der er kraftig støj, følge sin HF villigt og opmærksomt og uden at lade sig påvirke. (Egnede steder til denne øvelse er torve, stationer, banegårdshaller eller lignende).

Hundens adfærd, når den er alene – herunder adfærd over for andre dyr. 
På dommerens anvisning går HF med hunden i line hen ad et fortov i en gade med moderat færdsel. Efter at have gået et stykke tid stopper HF op og binder på tegn fra dommeren hunden af ved et plankeværk eller lignende. HF går nu ind i en forretning eller opgang, således at HF er ude af syne for hunden. Hunden må stå, sidde eller ligge. HF skal være ude af syne i 2 minutter. Mens HF er borte, går en fodgænger (HJ) med en anden hund i line forbi den afbundne hund i en afstand af ca. 5 skridt. Den afbundne hund skal, mens HF er borte, forholde sig roligt. Den skal lade den forbiførte hund passere uden angrebshandlinger (kraftige ryk i linen eller vedvarende gøen). Den forbiførte hund må ikke være en „slagsbror”.